Strona główna
Finanse
Tutaj jesteś

Dlaczego banki wymagają zabezpieczenia kredytu?

Finanse Data publikacji - 24 maja 2022 Autor - Redakcja top-newsy.pl
zabezpieczenie kredytu


W przestrzeni gospodarczej banki działają na podobnych zasadach jak wszystkie pozostałe firmy. Ich celem jest zysk i rozwój. Prowadzenie kont indywidualnych i firmowych to forma pozyskiwania klientów, dochody banku generowane są głównie poprzez udzielanie kredytów.

Zobacz także: Jak uzyskać kredyt w banku?

Dlaczego bank chce zabezpieczeń kredytów?

Udzielając kredytu bank chce zarobić, ale równocześnie chce mieć pewność, że pożyczona kwota zostanie zwrócona. W tym celu sprawdza zdolność kredytową kredytobiorcy, jego wiarygodność (BIK, BIG). Spełnienie tych warunków nie zawsze gwarantuje bezpieczny kredyt. Czasami zdarza się, że nawet wiarygodny klient, przestaje spłacać swoje zobowiązanie. Dla banku oznacza to nie tylko brak zysku, ale nawet stratę oraz obniżenie aktywów.

Sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest zabezpieczenie kredytu, którego zadaniem jest chronienie interesów banku. Ustanowienie zabezpieczenia motywuje kredytobiorcę do spłaty zadłużenia, bo nie chce stracić domu lub samochodu, nie chce też dopuścić do zajęcia wynagrodzenia przez komornika.

Dla banku zabezpieczenie kredytu oznacza, że w przypadku braku jego spłaty, bank może odzyskać swoją wierzytelność na drodze prawnej. Jakie są zabezpieczenia kredytu? Można podzielić je na dwie grupy, zabezpieczenia osobiste i zabezpieczenia rzeczowe.

Zabezpieczenia osobiste

Osobiste zabezpieczenie kredytu polega na poręczeniu spłaty przez osobę trzecią. Zobowiązuje się ona do spłaty długu w przypadku, gdy kredytobiorca zaprzestanie spłaty kredytu, jest nim tzw. poręczyciel. Poręczycielem może być osoba fizyczna, ale także inny bank.

Zabezpieczenie osobiste może przybrać różne formy. Najczęściej stosowane są poręczenia wekslowe, poręczenia osób trzecich, przekazanie wierzytelności, gwarancje bankowe, pełnomocnictwo do rachunku kredytobiorcy, przystąpienie do długu.

W przypadku braku spłaty kredytu, bank dochodzi spłaty swoich roszczeń od poręczyciela.

Zabezpieczenia rzeczowe

Rzeczowe zabezpieczenie kredytu może obejmować ruchome lub nieruchome elementy majątku kredytobiorcy. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczeniem jest nieruchomość (mieszkanie, dom, działka), na którą został udzielony kredyt. Nieruchomość może być zabezpieczeniem także wysokich kredytów gotówkowych. W przypadku braku spłaty nieruchomość może przejść na własność banku.

W przypadku zakupu samochodu lub maszyn, to właśnie one stają się zabezpieczeniem kredytu, w razie braku spłaty podlegają egzekucji i mogą zostać zlicytowane. Mogą być one również zabezpieczeniem ogólnym kredytu gotówkowego. Inną formą zabezpieczenia rzeczowego może być kaucja w formie papierów wartościowych, blokada rachunku bankowego lub przeniesienie praw własności do rzeczy (dzieła sztuki, biżuteria) na bank.

Bez względu na rodzaj zabezpieczenia kredytu, opóźnienie w spłacie rat oznacza dla kredytobiorcy dodatkowe koszty, które mogą być bardzo duże. Bank dolicza odsetki karne, opłaty za monity. W skrajnych przypadkach doliczone będą także koszty postępowania sądowego oraz egzekucji długu.

https://top-newsy.pl/zawody-przyszlosci-czyli-jaka-prace-wybrac/

etf-ami

Redakcja top-newsy.pl

"Top-Newsy" to dynamiczna redakcja internetowa, która specjalizuje się w obszarach IT, biznesu, marketingu i finansów. Jej działalność koncentruje się na dostarczaniu czytelnikom najnowszych informacji, analiz rynkowych, praktycznych porad oraz ciekawostek związanych z szybko zmieniającym się światem technologii, przedsiębiorczości i finansów. Zespół redakcyjny "Top-Newsy" składa się z doświadczonych profesjonalistów z różnych branż, którzy śledzą najnowsze trendy i wydarzenia, aby dostarczać czytelnikom wartościowe treści i inspiracje. Ich celem jest nie tylko informowanie o najważniejszych wydarzeniach związanych z IT, biznesem, marketingiem i finansami, ale także wspieranie przedsiębiorców i specjalistów w podejmowaniu mądrych decyzji i osiąganiu sukcesów w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?