top-newsy.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach.

Biznes

Czy Twojej firmie jest potrzebna restrukturyzacja?

Czy Twojej firmie jest potrzebna restrukturyzacja?

W dobie zmieniających się warunków gospodarczych i pewnego rodzaju niepewności rynkowej, określenie „restrukturyzacja” jest często powtarzane w wielu firmach. To rozwiązanie pozwala przedsiębiorstwu przygotować się na nowe wyzwania, ulepszyć dotychczas realizowane procesy czy też przetrwać trudne czasy i zachować lub przywrócić płynność finansową. Restrukturyzacja firmy Kraków – to nie jest już tylko przykładowa fraza kluczowa, której można szukać w Internecie. To realna i skuteczna strategia, dzięki której przedsiębiorstwa w stolicy Małopolski dynamicznie się rozwijają i unikają ryzyka ogłoszenia upadłości.

Czym jest restrukturyzacja firmy (Kraków)?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (Kraków) to nic innego, jak znacząca reorganizacja struktury firmy, jej procesów i przyjętych strategii. Wszystko po to, aby przedsiębiorstwo mogło lepiej sprostać wyzwaniom rynkowym i osiągnąć taką pozycję, która nie będzie w przyszłości zagrożona bankructwem.

Decyzja o restrukturyzacji firmy (Kraków) to jednak tylko pierwszy krok na drodze do sukcesu, podejmowany przede wszystkim celu ochrony przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Aby proces ten przyniósł spodziewane efekty, należy odpowiednio go zaplanować i poprowadzić. Tutaj kluczową rolę odgrywa specjalista, jakim jest doradca restrukturyzacyjny. To on, w imieniu przedsiębiorstwa, dopełnia wszelkich formalności i ustala konkretny plan działania.

Postępowanie restrukturyzacyjne – restrukturyzacja firmy Kraków

Restrukturyzacja firmy (Kraków) stanowi dla wielu przedsiębiorców niejako ostatnią deskę ratunku, dzięki której mogą oni przetrwać na rynku pomimo zadłużenia i ciążących na nich zobowiązań względem wierzycieli. Do postępowania tego rodzaju przystąpić mogą przy tym firmy będące niewypłacalnymi lub też taką niewypłacalnością zagrożone.

Z pomocą doradcy restrukturyzacyjnego zadłużony przedsiębiorca musi złożyć w pierwszej kolejności stosowny wniosek do sądu. W tym momencie doradca opracowuje już także propozycję planu działania, który w następnych krokach będzie przedstawiany wszystkim wierzycielom. Po zaakceptowaniu propozycji dłużnika, wierzyciele na mocy układu dochodzą z nim do porozumienia, a sąd zatwierdza formalnie cały proces. Od tego momentu plan restrukturyzacji firmy (Kraków) musi być stopniowo wprowadzany w życie – zgodnie z nawiązaną umową.

Należy również pamiętać, że postępowanie restrukturyzacyjne może zostać przeprowadzone w różnych formach, to jest jako:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,

  • postepowanie układowe,

  • postępowanie sanacyjne,

  • przyspieszone postępowanie układowe.

Udostępnij